Κίνηση Πολιτών Alert – Alert Citizens Movement

Αφύπνιση των πολιτών απέναντι στη βία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση ξυλοδαρμού των 2 φοιτητών

2 Σχόλια

(english text follows)

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε την πολυαναμενώμενη απόφαση του στην έφεσης της απόφασης του Κακουργιοδικείου που αθώωνε τους 10 αστυνομικούς στην υπόθεση ξυλοδαρμού των 2 φοιτητών.

Η απόφαση για επανεκδίκαση της υπόθεσης σε νέα βάση αντιμετωπίζεται από την Κίνηση Πολιτών Αλέρτ με συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και επιφύλαξη για το αν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη.

Η απόφαση έρχεται πέντε χρόνια μετά τον ξυλοδαρμό, ένα ολόκληρο χρόνο μετά την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση του Κακουργιοδικείου και μετά από έξι μήνες καθυστερήσεων. Και όλα αυτά παρά την ύπαρξη του γνωστού βίντεο που ενοχοποιεί ξεκάθαρα τους 10.

Ορθά απεφάνθη το Ανώτατο ότι η μή αποδοχή από το Κακουργιοδικείο του ενοχοποιητικού βίντεο που τοποθετεί τους 10 βασανιστές στη σκηνή του εγκλήματος ήταν τελείως αδικαιολόγητη.

Σίγουρα όμως το Ανώτατο θα μπορούσε, αφού είχε αποδεχθεί το απαράδεκτο της απόφασης του Κακουργιοδικείου, να επανεκδικάσει το ίδιο την υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχει ήδη περάσει ένας χρόνος από την ολοκλήρωση της πρώτης εκδίκασης της υπόθεσης από το Κακουργιοδικείο. Αντί αυτού το Ανώτατο αποφάσισε την επανεκδίκαση της υπόθεσης αφού πρώτα αθώωσε 2 από τους 10 κατηγορούμενους αστυνομικούς.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι η προσπάθεια καθυστέρησης της τελεσίδικης απόφασης συνεχίζεται και τώρα, ώστε να ξεχαστεί το θέμα τελειωτικά από την κοινή γνώμη. Η Κίνηση Πολιτών Αλέρτ όμως, όπως και κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης, παρακολουθεί από την αρχή την εξέλιξη της υπόθεσης και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να δικαιωθούν οι φοιτητές και οι οικογένειες τους.

****************************************************************************************************

ANNOUNCEMENT: The verdict of the Supreme Court regarding the beating of the 2 students

On Monday the 29th of March 2010 the Supreme Court announced its much-awaited verdict regarding the appeal against the acquittal by the Criminal Court of the 10 policemen who were charged with beating two students.

The verdict that calls for a retrial of the case on a new basis was faced with retained satisfaction by the Citizens Initiative Alert but also with a reservation about whether justice will finally be re-established.

The verdict comes five years after the incident of the beating, a whole year after the acquittal by the Criminal Court and after a six-month delay by the Supreme Court. And all these, despite the existence of the well-known video that clearly incriminates the 10.

Equitably did the Supreme Court decide that the non-acceptance by the Criminal Court of the incriminating video that places the 10 torturers at the scene of the crime was completely unjustifiable.

Surely though could the Supreme Court, since it had accepted the unacceptability of the verdict of the Criminal Court, retry the case itself, taking into account the fact that it has already been a year since the completion of the first trial by the Criminal Court. Instead, the Supreme Court decreed that the case must be retried, after first acquitting the two of the 10 accused policemen.

This fact creates the impression that the effort to delay the final verdict continues even now, as for the matter to be completely forgotten by the public opinion. Citizens Initiative Alert though, as every concerned citizen, has been following the progress of the case since the very beginning and it will continue to do so, until the guilty are punished and justice is served to the students and their families.

Written by alertcy

8 Απριλίου 2010 at 12:10 μμ

Αναρτήθηκε στις ALERT: Ανακοινώσεις Τύπου